PRISAR OG AVTALE

   Minimer

 

 

PRISAR PR. 01.04.2006
  Lett bil Tung bil
  Rabatt Forskotsbeløp  Pris Forskotsbeløp  Pris
Manuell betaling 0   85,-   270,-
Privatavtale  40 % 2040,- 51,- 6480,- 162,-
Firmaavtale 40 % 2040,- 51,- 6480,- 162,-

Depositum pr. brikke 200,-.

Maks 2 kjøretøy pr. forskudd/avtale


Privat/Firma avtale : Betaler inn kroner 2040,- / 6480,-  i forskudd. Et forskudd dekker opp til 2 kjøretøy. Man får 40% rabatt på passeringene hos Trekantsambandet så fremt avtalesaldo er positiv. Hvis forskuddsbeløpet ikke er tilstrekkelig i forhold til antall passeringer er det mulig å øke forskuddsbeløpet, ta kontakt med Vegamot hvis dette er ønskelig.  

 

 For å se på autopassavtalen og avtalebetingelser trykk her

 

*) Ved tegning av AutoPASS-avtale i Trekantsambandet med forhåndsinnbetaling og bruk av AutoPASS-brikke, får en 40 % rabatt.
Det er ingen andre rabattordninger i Trekantsambandet.

· Passasjerer og henger på liten bil er gratis.

· Motorsykler og mopeder skal ikke betale, og blir bedt om å benytte gjennomkjøring i AutoPASS feltet.

· Det er fri passering for el-biler, hydrogen bilar, utrykningskjøretøy og buss i konsesjonert rute.
Slike kjøretøy må ha AutoPASS-avtale og fribrikke for å benytte AutoPASS-feltet.

· Forflytningshemmede har ikke fritak i Trekantsambandet.

For informasjon om AutoPASS, klikk
her
.

 

PERSONVERN

All bruk av AutoPASS-brikken blir registrert i forbindelse med betalingskontroll, fremstilling av anonymisert statistikk og eventuelle opplysninger til kunden. Registreringen skjer i overensstemmelse med Personopplysningslovens bestemmelser.

Opplysninger om kunden benyttes bare til å administrere AutoPASS-tjenestene. Opplysninger om kunden kan bli utlevert til operatører av AutoPASS-tjenestene. Nærmere informasjon om behandling av opplysninger, kan fås ved henvendelse til ditt bompengeselskap.

Ved tvist om betalingsplikten oppbevares opplysningene inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort.

AutoPASS-brikken lagres de siste 100 passeringene. Det registreres en kode for bompengeanlegget, passeringstid og brikkeid. Denne loggen er ment som en kvittering for deg som kunde. Opplysningene kan avstemmes med det som registreres i driftsselskapets sentralsystem. Slik kan du sjekke at dine passeringer stemmer med det som belastes din konto.

Du kan velge å ha en AutoPASS-avtale hvor opplysninger om passeringene dine slettes senest 24 timer etter godkjent passering. Vær oppmerksom på at dersom du velger dette vil passeringsdata ikke kunne fremskaffes ved senere anledning, for eksempel i forbindelse med en klage. Dersom avtalen misligholdes - for eksempel ved manglende betaling - vil "anonymiteten" opphøre.